Offentligt kontra privat

I dessa tider märks skillnaden mellan offentlig verksamhet och den privata dito tydligt. Inom den politiskt/demokratiskt styrda verksamheten finns en öppenhet som gör att till exempelvis tokhöga bonusar är relativt obefintliga. Det förekommer pensionsavtal och annat men det är på en helt annan nivå.

Nu finns det de som säger att men det är ju mina skattepengar det gäller. Förvisso men vems pengar hanterar bankerna eller för den delen andra privata företag, jo kundernas.

Men då säger nog någon men de privata företagen kan jag alltid välja bort, förvisso men hur ska du som kund kunna veta vad som försiggår inom den privata sfären.

Jag förespråkar ingen socialisering av hela samhället, tvärt om. Jag tycker att det är bra med privata företag. 

Stiftelseägda företag  skall vi inte ens tänka på….. där kan tala om en värld friskriven från yttre påverkan.

Såsom offentlig företagsledare kan  jag i motsats till Wallenberg inte besvara frågor om min VDs löneökning och kalla 30% plus för marginellt, jag har nämligen ett ansvar gentemot mina ägare. Folket på gatan. 

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. Som innehavare av ett par gatubeträdande skor har jag bara två tummar, men de pekar bägge två uppåt mot himmelen. Behåll den tanken. <:


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS