Med en dåres envishet…

vidhåller jag att PARTIET har i demokratisk ordning valt Mona Sahlin till partiledare. PARTIET har nu världens chans att vinna valet 2010 om vi vill. Borgarna kommer inte att ha mycket att ge när väl arbetslösheten slår till med full kraft.

De partivänner som sticker knivar i ryggen på Mona Sahlin vill uppenbarligen inte att vi ska regera det här landet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, det vill jag. 

Och jag kommer att jobba hårt för en valseger 2010 det kan jag lova. 

Men  är det så att ”vi” inte är intresserade av annat än inre splittring så ska ”vi” väl prioritera det, Gud förbjude. 

PARTIvänner säger ”vi” har ingen politik, nähä har vi inte? Men då är det dags att vakna upp. VI är PARTIET, VI har ett partiprogram som fortfarande gäller, VI tillsammans drivs väl av allas lika värde, rättvis fördelning och humanism med mera, vad är problemet?

Är det den starka LEDAREN som pekar med hela handen som visst partifolk vill ha? Var inte ”alla” trötta på G P?

Själv föredrar jag Mona Sahlin med en ledarstil som känns frisk, sund och modern (och kvinnlig).

Ann-Sofie

Spännande möte med Gunnila Masreliez-Steen

I dag träffade jag Gunnila Masreliez-Steen från konsultföretaget Kontura vilket var en intressant upplevelse. Vi pratade om Eskilstuna Energi & Miljö AB och vilka utmaningar som bolaget står inför med mera.

Det var ett positivt samtal och Gunnila sa en del bra saker, hon har lång erfarenhet av kommuners sätt att fungera. Vi ska jobba med företagsutveckling och det är G M-S bra på att leda.

Hon ansåg att jag har en typiskt kvinnlig ledarskapsstil vilket jag själv tycker är bra. Jag är resultatinriktad och har hittat vägar som ger detta. Jag är mån om att ha bra relationer och jag upplever att vår styrelse klarar av att fatta svåra men nödvändiga beslut.

Det ska bli mycket intressant och se hur detta samarbete kan utveckla sig.

Ann-Sofie

Krisen i den offentliga sektorn

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har räknat ut att ca 20 000 personer kommer att få sluta sina jobb på grund av den aktuella ekonomiska situationen. Inget kul scenario, men statsministern spjärnar emot. 

Nå väl, krisen har drabbat Strängnäs och oppositionsrådet  (M) är lite bitter. Hon skriver i dagens Eskilstuna Kuriren: ”Ekonomin i Strängnäs kommun är nu så körd i botten som den kan bli. Ett stort ansvar för nedgången av ekonomin bär den politiska falang som ständigt förespråkar investeringar och samtidigt motsätter sig försäljning av kommunal egendom som t ex delar av Sevab.”

Jag blir lite fundersam på vilka delar av Strängnäs Energi AB, SEVAB, som skulle kunna rädda kommunens ekonomi. Vi försäljning av ett kommunalt bolag får man en summa pengar men det finns regler för hur dessa pengar kan hanteras. De kan knappast gå till löpande drift av exempelvis skolan. Lagen om god ekonomiskhushållning reglerar detta och pengar som kommer från försäljningar räknas inte in i balanskravet och kommunen kan därför inte rädda årsredovisningen med dessa.

Man ska också  ta med i beräkningen att delar av ett bolag faktiskt är med och tar  sin del av vissa övergripande kostnader för bolaget och kommunen.

Nu har SEVAB ett nybyggt kraftvärmeverk som faktiskt kommer att ge Strängnäs inkomster men det väljer det moderata oppositionsrådet att bortse i från.

Ann-Sofie