Energimyndighetens insynsråd

Nu har jag fått brev från Näringsdepartementet undertecknat av Maud Olofsson att jag nu är förordnad att sitta i Energimyndighetens insynsråd.

Så här står det på myndighetens hemsida:

Insynsrådet

Insynsrådet ska utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd.

Insynsrådet ska ha högst åtta ledamöter. Myndighetschefen ska vara ordförande och hålla rådet informerat om verksamheten.

Det ska bli intressant och lärorikt och trevligt att träffa nya människor bland andra Anders Wijkman som sitter i Europaparlamentet. Jag hoppas kunna bidra med den kommunala sektorns erfarenheter och utmaningar inom energiområdet.

Ann-Sofie