Vägglössen är här

Svenska Dagbladet skriver om att vägglössen lever och frodas. Jag eller rättare sagt en kollega hade en vägglusnärkontakt för några år sedan.

Vi bodde på ett på ytan bra hotell i Malmö när de små odjuren slog till. Hotellchefen bedyrade att det var första gången det hänt. Lite lustigt att hotellpersonalen direkt kunde konstatera att det var vägglöss som bitit min kollega. Han blev lovade några gratisnätter men tackade nej. Jag förstår honom.

Vägglusen är ingen lus utan en skinnbagge men läbbig ändå.

Ann-Sofie