Lärarna har fått nog

Flera lärare går nu ut i en kampanj för att rädda skolan från en minskad budget. Det har de ju all rätt att göra. Jag funderar bara på hur de kommer att reagera inför 2010 då ser nämligen kommunens budget ännu sämre ut.

80% av den kommunala budgeten läggs på skolan, vården och omsorgen. Om nu skolan skulle få behålla alla pengar innebär det att väldigt stora neddragningar skulle ske på de gamlas bekostnad.

Varför då? Jo det finns inte mycket annat att ta pengar ifrån.

Bygg inga fler rondeler och sänk politikerlöner säger då några. Även om alla politikers arvoden, som det heter, skulle tas bort så är det inte mycket mer än en droppe i havet.

Och så rondellerna, en rondell kostar mellan 1 – 2 miljoner och detta avbetalas på 30 år. Det blir liksom inga pengar över och för övrigt får vi inte blanda ihop investeringar med driften, typ lärarlöner och skolmat.

Det finns också en lag som gör att kommunerna inte får gå med underskott och sparade pengar från exempelvis fastighetsförsäljningar kan inte användas till lärarlöner.

Hur borgarna tänker i och med att de säger att skolan inte ska behöva vara med och spara det är för mig en gåta. De kan väl inte mena att äldreomsorgen ska ta den största delen.

Kommunerna och landstingen är mer eller mindre bakbundna och behöver mer statligt stöd NU. Det duger inte att komma valåret och slänga åt oss pengar då är skadan redan skedd.

Ann-Sofie

Tillbaka på Facebook

Efter stor tvekan finns jag ånyo på Facebook.

Nu ska sidan bli mer seriös och det är slut på tramset med att poka, puffa heter det visst nu för tiden, med mera.

Ann-Sofie

Eskilstuna får bra betyg

Det strular mellan studieförbunden i Västerås och Studiefrämjandet hoppar av 021-Live som är ett musik projekt.

Profilerna Lindell och Olsson ger Eskilstunas studieförbund ett bra betyg för ett väl fungerande samarbete.

Mats Olsson säger:

”Det här skulle aldrig ha kunnat inträffa i Eskilstuna, där allt alltid har varit så välskött, säger Mats Olsson, som fortfarande bor i Ärla. I Eskilstuna samarbetade vi mellan studieförbunden, inte motarbetade som i Västerås. Vi respekterade varandra och satte folkbildningsarbetets mål högt.”

Där ser man.

Ann-Sofie