”Vi moderater tar ansvar”

Moderaterna Peder Wachtmeister och Walburga Habsburg Douglas säger appro på UVENs framtid:

”En nedläggning av Uven vore olycklig, samtidigt så måste den vara lönsam – precis som allt annat i samhället. Åker inte sörmlänningarna mer tåg så kommer inte tillräckligt med pengar in och verksamheten läggs ned. Vår förhoppning är nu att landstingsmajoriteten finner att Uven är värd att satsa på och skjuter till pengarna som behåller tåget på spåret.”

För det första kan inte all tågtrafik vara lönsami vårt glest befolkade land. Det finns också andra aspekter på lönsamhet. Det är lönsamt för vår miljö om fler åker tåg till exempel. För det andra så borde staten ta denna kostnad med tanke på det som händer på arbetsmarknaden just nu.

För hur ska folk kunna arbetspendla om de får jobb på annan ort som UVEN trafikerar. En person som får försörjningsstöd har ju knappast råd att köpa en bil. Det blir alltså kommunarrest för dessa människor.

Tågmonopolet som SJ står för har en finess och det är att lönsamma linjer kan stå för mellanskillnaden på mindre lönsamma sträckor. 

Nu ska SJs monopol försvinna och därmed möjligheten att även köra tåg där det bor glest med folk. Dessutom kommer det att bli trångt på de spår som är lönsamma. Ska privata tågbolag bygga järnväg nu eller ska det även i fortsättningen vara skattebetalarna som står för den kostnaden?

Undrar vad det är moderaterna tar ansvar för?

Ann-Sofie

Stadsnätet är inte orsaken till problemen i kvarteret Vedgården

Eskilstuna Kuriren skrev i går att det varit tekniska störningar på stadsnätet i Eskilstuna. I samband med detta skrevs en anonym kommentar på E-Ks webbsida:

”Störningar!!! Vi som bor på Kv Vedgården har inte haft en dag där telefon o bredband fungerat prickfritt, värst är det att telefonerna slutar fungera, så släkt o vänner tror att man råkat illa ut.”

 

Energi & Miljö  har genomfört omfattande tester för att utesluta att felen kan bero på Stadsnätet.

Problemen beror på att Telia inte klarar av att konfigurera sina telefonidosor.

Märkligt kan tyckas med deras resurser och kompetens. Kunder med andra leverantörer har inga problem.

En extern konsult har nu tillsatts av byggherren för att jobba med problemet, vilket alltså inte beror på Stadsnätet.

Ann-Sofie