KOMVUX snart ett minne blott

Nu börjar vi också att se slutet på den kommunala vuxenutbildningen. Regeringen lyckas verkligen måste jag säga. Borgarna har aldrig gillat KOMVUX och i och med att man nu inte hjälper kommunerna mer än vad man gör i år så kommer många verksamheter att tas bort.

I en ort som Eskilstuna har den kommunala vuxenutbildningen spelat en viktig roll. Många eskilstunabor har kunnat läsa upp betygen och/eller skaffat sig en yrkesutbildning eller helt skolat om sig. Eftersom vi generellt har haft och fortfarande har människor med låg utbildningsnivå så har kommunen lagt mycket pengar på detta.

Men nu ser det ut som om vi kommer att hamna på en nivå där bara det lagstadgade utbildningarna blir kvar. Detta i en tid när utbildning och omskolning är alldeles nödvändig för att människor ska kunna komma i jobb igen när väl jobbkrisen är över.

Staten ger mer pengar till Arbetsförmedligen säger då givetvis någon, ja visst är det så men man satsar mest på att hjälpa folk att hitta jobb och ”glömmer bort” hur viktigt det är med utbildningar.

Ann-Sofie

Regeringens syn på tågtrafiken är ett skämt

När det är läge för att utöka de allmänna kommunikationerna då fattar regeringen beslut om att dra ner på dessa, bra jobbat Reinfeldt och kompani.

Att släppa på tågtrafikmonopolet kommer att skapa mer problem än det löser, men de privata aktörerna kanske också ska bygga järnväg. Vilket så klart inte är realistiskt men det skulle i alla fall lösa trängselproblemet.

Minskad tågtrafik i form av UVEN och den reguljära trafiken på Svealandsbanan får negativa konsekvenser på möjligheten att arbetspendla. Ett exempel är Energimyndigheten som har sitt säte här i Eskilstuna som drabbas av den förda politiken. Energimyndigheten har fått ett utökat uppdrag och behöver nyanställa ca 50 personer.

I dagens läge bor en tredjedel av myndighetens runt 250 anställda i Eskilstuna och resten pendlar inom regionen. Men i och för sig, regeringen kanske ser detta som ett sätt att stötta Volvo, Saab har man ju dock valt bort.

Undrar om Vägverket fått mer pengar?

Ann-Sofie

PS. UVEN står för sträckan Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping DS.