Regeringens syn på tågtrafiken är ett skämt

När det är läge för att utöka de allmänna kommunikationerna då fattar regeringen beslut om att dra ner på dessa, bra jobbat Reinfeldt och kompani.

Att släppa på tågtrafikmonopolet kommer att skapa mer problem än det löser, men de privata aktörerna kanske också ska bygga järnväg. Vilket så klart inte är realistiskt men det skulle i alla fall lösa trängselproblemet.

Minskad tågtrafik i form av UVEN och den reguljära trafiken på Svealandsbanan får negativa konsekvenser på möjligheten att arbetspendla. Ett exempel är Energimyndigheten som har sitt säte här i Eskilstuna som drabbas av den förda politiken. Energimyndigheten har fått ett utökat uppdrag och behöver nyanställa ca 50 personer.

I dagens läge bor en tredjedel av myndighetens runt 250 anställda i Eskilstuna och resten pendlar inom regionen. Men i och för sig, regeringen kanske ser detta som ett sätt att stötta Volvo, Saab har man ju dock valt bort.

Undrar om Vägverket fått mer pengar?

Ann-Sofie

PS. UVEN står för sträckan Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping DS.

1 kommentar

  1. […] igen, tack borgerliga väljare….. Frugan skriver, och jag har gjort det […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS