Fullmäktige behandlade de ärenden som fanns på dagordningen

Det är alltid lika spännande att läsa lokaltidningarna dagen efter våra fullmäktigesammanträden. I går debatterades och godkändes till exempel 2008 års verksamhet. Alla fick säga sitt och gjorde det. Att vi ska hålla oss till ämnet är inget nytt vilket man kan få för sig om man läser referatet i Eskilstuna Kuriren idag.

Marie Österman skriver: ”Inte ens årsredovisningen för 2008 blev föremål för någon egentlig debatt – trots att flera ledamöter gärna hade sett att kommande besparingar kom på tapeten”.

Om nu någon hade velat diskutera besparingar så hade man kunnat gjort det genom att ställa en fråga i kommuna angelägenhet till exempel. Det fanns inga sådana frågor på dagorningen Marie Österman.

Och du behöver inte vara orolig det kommer att diskuteras besparingar i juni om inte förr, var så säker på det. För då ska fullmäktige nämligen besluta om budgeten 2010.

Ann-Sofie

PS. Och som ett brev på posten lämnades följade kommentar av en läsare som kallar sig MS: ”Tycker politikerna i denna stad borde fokusera mera på dom frågar som just nu behandlas i stadshuset(!?) med nedläggning av skolor och bristande äldreomsorg samt sjukvård, istället för att fokusera på att avhandla frågorna som rör vårt samhälle så snabbt som möjligt. Bara för att dom inte vill missa en handbolls match, det är inte därför jag betalar kommunalskatt!!”  DS.