Namnstrykningar på valsedlar?

Jag läser i bland läsarkommentarer på lokaltidningarnas webbsidor. Då och då skriver människor att de kommer att stryka namn på valsedlarna. Det var ganska länge sedan den möjligheten försvann så vitt jag vet.

Man kan sätta ett ”positivt” kryss för någon man gillar men inte styrka någon från listan. Undrar hur många valsedlar som blir ogiltiga om folk fortfarande tror att det är ok att stryka namn?

Eller så vet alla att det inte går att göra strykningar men skriver så för att sätta tyngd bakom orden, vad vet jag.

Det finns en aspekt på möjligheten att stryka namn på valsedelan, om man var riktigt sur på någon politiker så kunde det kanske kännas avreagerande att få ta en röstsedel bara för att få tillfredsställelsen av att dra ett fett streck över ett namn. Partiet fick ju i alla fall rösten.

Ann-Sofie