Borg vet bäst!

”Regeringen har en övertro på vad som går att uppnå med jobbsökaraktiviteter i en lågkonjunktur”, säger professor Lars Calmfors ordförande i Anders Borgs eget finanspolitiska råd.

Lars Calmfors tar bladet från munnen och ger goda råd till finansminister Anders Borg. Det gäller bland annat att regeringen borde ta kraftigare tag mot arbetslösheten, satsa på utbildningar och höja nivån i a-kassan i dåliga tider.

Men Anders Borg han struntar i råden han vet vad som är bäst för Sverige. Hans självförtroende har gett honom vingar som lyft upp honom i den blå himlen.

Här kommer ett spartips Anders Borg -lägg ner det finanspolitiska rådet, du bryr dig ju i alla fall inte om deras råd.

Ann-Sofie

LAS hindrar unga från att få jobb

AFTONBLADETs Lena Mellin tycker uppenbarligen att Lagen om anställningsskydd, LAS hindrar unga från att komma in på arbetsmarknaden. Lena Mellin har lyssant förmycket på högerfolk typ CUF:are.

Jag kan inte förstå att lagen om anställningsskydd hindrar unga från att få jobb. Jag har  i alla fall inte till dags dato fått någon trovärdig eller rimlig förklaring till detta. Har landets arbetsplatser en massa gamla, sjuka slöfockar som det inte går att bli av med?

Det jag kan se som skäl till att unga inte får jobb är för det första brisen på arbetstillfällen totalt sätt. Många unga har inte tillräckligt höga eller relevant utbildningar, mediaprogrammet har varit poppis men ger inte många jobb. Unga saknar ofta arbetslivserfarenhet, vilket är ett problem i sig när de unga inte ges chansen att få denna erfarenhet.

Jag tycker att LAS-debatten ställer åldersgrupper emot varandra på ett otrevligt sätt. Man vill kunna sparka äldre anställda för att kunna ta in yngre piggare personal eller?

LAS är förhandlingsbar och det är det faktumet som högerfolk stör sig på. Arbetsgivarna vill välja och vraka bland folk utan att fackföreningen ska lägga sig i. Och detta tycker Lena Mellin är bra, fine, men varför skriver hon i en tidning som till stor del äga av LO. Hon delar ju inte arbetarrörelsens värderingar, EXPRESSEN eller Svenska Dagbladet känns som bättre hemvist för Lena Mellin.

Att unga och äldre är arbetslösa är inte bara en mycket negativ situation för individen det är också ett stort samhällsproblem. Se till att unga får utbildningar nu och ge kommuner och landsting mer statligt stöd så kanske vi kan få bukt med arbetslösheten den dagen konjunkturen vänder upp igen.

Ställ inte åldersgrupper emot varandra och låt inte arbetsgivarnas godtycke styra när personal måste sägas upp.

Ann-Sofie