”Miljardsmäll väntar kommunerna”

Jag läser på webbsidan di.se att: ”Nu når krisen kommunerna. Kommunerna och landstingen kommer att gå back med 3 miljarder kronor i år. Räkna med skattehöjningar och nedskärningar runt om i landet nästa år.”

Ja det var väl knappast något nytt!

Nu kommer många kommuner att höja skatten, ja vad annars när Anders finansminister Borg inte vill höja statens anslag till kommunerna för än 2010 och då är det för lite i alla fall.

Borg är så tydlig med att finanserna måste skötas och det är precis det som kommunerna gör nu. Finns inte pengar måste flera typer av åtgärder göras och en är att höja skatten. Andra åtgärder är att säga upp personal, lägga ner verksamheter, och  eventuellt ta en underbalanserad budget.

När det ekonomiska läget väl vänder kommer kommunerna de första åren att få jobba med att återställa lågkonjunkturens spår innan man kan höja standarden på den offentliga servicen.

Ann-Sofie

3 kommentarer

 1. […] som skriver om detta är Peter Andersson, Claes Krantz, Ann-Sofie Wågström, Roger Berzell och Alliansfritt […]

 2. Tack alliansen för att ni inte går på kommunernas tjat om mer bidrag.
  Kommunpolitikerna får lära sig hushålla de med.
  Lägga 300,000 kr på att övertäcka statt, det hade ni råd med.
  Det är ju verkligen en kommunal kärnverksamhet.

 3. Det är inget problem att spara pengar men det tar 6 månader att säga upp anställda.
  Ett av problemen är att de pengar kommunerna hade i december 2008 som låg till grund för budgetarbetet. Minskade drastiskt i januari, februari och så vidare.

  Eskilstuna tappade på grund av den ökade arbetslösheten 150 miljoner på några månader för innevarande år.

  Detta gör att kommuner och landsting kommer att säga upp många anställda vilket i sin tur gör att statsbidragen minskar ännu mer. Detta vill vi motverka men det tycker visst du och Anders Borg är bra. Staten har dessutom pengarna men vill spara till valåret, lycka till säger jag bara då är det redan för sent.

  Ordet statsbidrag borde ändras för det är inget bidrag det är fördelning till landets kommuner och landsting av summan pengarna som kommer av alla arbetade timmar i landet.

  Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS