Platt skatt!

”Det är mycket bättre att leva på sin egen inkomst än på bidrag. I princip bör det vara så att den som betalar skatt inte ska behöva bidrag…” Skriver Robert Gidehag Skattebetalarnas förening i tidningen FOLKET idag.

Tror han att folk väljer att leva på bidrag i stället för på en lön som räcker till det nödvändigaste? Ja ok det finns nog några enstaka individer men de allra flesta vill kunna leva på sin lön.

Ta bara alla dessa kvinnor som bara blir erbjudan deltidsjobb. Eller de sjuka, arbetsskadade eller de som är födda med funktionshinder.

Tror du Robert Gidehag att de väljer att leva till viss del på bidrag? Tänk att det tror inte jag.

Att vi har ett progressivt skattesystem innebär är skatten  som tas ut ökar i andel ju större inkomsten är och är ett sätt att omfördela inkomsterna på. Det systemet känns mest rättvist tycker jag.

Jag tycker att Robert Gidehag ska gå ut och sloss för att alla ska erbjudas ett heltidsjobb, att insitamenten ökar för att arbetsskadade och funktionshindrade ska kunna få arbeten med en rimlig lön som man kan leva på.  Samt att lågutbildade och arbetslösa erbjuds utbildningar.

Det är väl där problemen ligger och inte i skattesystemet? Men det är väl för jobbigt att erkänna.

Ann-Sofie

Majoriteten förlorade?

Dagens ledare i Eskilstuna Kuriren har en minst sagt knepig rubrik. Majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden avslog ett tjänstemannförslag om nedläggning av två landsbygdsskolor.

Vad exakt förlorade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Möjligen kan man hävda att förvaltningen blev överkörd av politiken men att majoriteten skulle förlorat något känns absurt.

Om majoriteten skulle ha lagt fram ett politiskt förslag och på något märkligt sätt fått stryk då hade rubriken kunnat funka men nu? Att tjänstemannaförslag avvisas det händer då och dåoch hör till de demokratiska spelreglerna. Politiken har fler hänsynstaganden än en tjänstemannaorganisation.

Ofta får sånt inte någon stor genomslagskraft i media men förslag om skolnedläggelser får det alltid, så även i detta fall. Tidningarna har under resans gång skrivt massor om detta och det har bland annat hetat att Barn- och utbildningsnämnden har backat, backat från vad då? Det är ju först nu beslutet har fattats. Då blev det plötsligt ”Majoriteten förlorade”, allt för att göra ner den politiska majoriteten.

Personligen tycker jag att man hanterade den uppkomna situationen så bra det gick under de rådande omständigheterna. Visst är det viktigt att kunna fatta beslut men i en så viktig fråga är det bättre att backa tillbaka och undersöka alla möjligheter innan man fattar beslut som får så stor påverkan på så många barn.

Dessutom var det ekonomska läget mer osäkert i kommunen när utredningen beställdes än det är idag när vi fått lite mer klart för oss hur det går ute i nämnderna.

Det känns inte lika panikartat nu och det påverkar också så som jag ser det.

Ann-Sofie

PS.Hittade  denna kommentar av Mishima på E-Ks webbsida: ”Kurren agerar som en maktfaktor med egen linje och inte som en kritisk granskande insats med medborgarnas intresse och bästa som målsättning. Har ledarskribenten funderat på att starta politisk parti istället för att använda tidningen som politisk platform för att torgföra sina egna politiska åsikter?”