Borgfred?

Har ”borgfred” något med Anders Borg att göra?

Bild 3

Ann-Sofie