Vargflocken ylar vidare

Nu ska Wanja Lundby-Wedin dras i smutsen ordentligt, det räcker tydligen inte med tjära och fjädrar. Undrar när stupstocken kommer fram?

Om man jobbat ett helt liv och ”gjort rätt för sig” får man pension i Sverige.

Om man när man slutat sitt yrkesliv ändå har kunskaper som efterfrågas och som någon anser vara värt något, ska man då stå till tjänst med sina kunskaper på ideell basis eller kan man ta emot och skatta för den tillfälliga inkomsten?

Om det är fel att ta ett betalt arbete efter att man pensionerats då är det nog många som ska stå i skamvrån.

Ann-Sofie