Tvångslektioner leder till skolflykt

Folkpartiet Liberalerna har kommit fram till att ingen ska undslippa några lektioner i skolan. Det kanske låter naturligt vid en ytlig betraktelse, lika för alla liksom.

Nu tror jag inte att det är så enkelt. De som vinner på denna tvångslag är privata religiösa/konfessionella friskolor.

Jag tycker självklart att sexualundervisning, simning med mera ska gälla alla, men jag är ganska övertygad om att en tvångslag inte löser detta. Ju mer av vår kultur som vi tvingar på människor med andra kulturer desto mer kommer de att sluta sig och ta avstånd.

Så vad löser då detta?

Dialog med föräldrar och en visad förståelse är steg i rätt riktning, tvång är ofta av ondo.

Ann-Sofie