Tvångslektioner leder till skolflykt

Folkpartiet Liberalerna har kommit fram till att ingen ska undslippa några lektioner i skolan. Det kanske låter naturligt vid en ytlig betraktelse, lika för alla liksom.

Nu tror jag inte att det är så enkelt. De som vinner på denna tvångslag är privata religiösa/konfessionella friskolor.

Jag tycker självklart att sexualundervisning, simning med mera ska gälla alla, men jag är ganska övertygad om att en tvångslag inte löser detta. Ju mer av vår kultur som vi tvingar på människor med andra kulturer desto mer kommer de att sluta sig och ta avstånd.

Så vad löser då detta?

Dialog med föräldrar och en visad förståelse är steg i rätt riktning, tvång är ofta av ondo.

Ann-Sofie

Annonser

3 kommentarer

  1. Tvång är ALLTID av ondo – i mitt mer än 68-årade LivsPerspektiv sett i vart fall.

  2. Jag tror på skolplikten OCH på plikt att delta i allt. Jag ska inte kunna slippa biologi för att jag inte tror på evolutionen. Inte heller slippa sex-undervisning för att man tror på jungfrufödslar osv.
    Tror inte på möjligheten att kunna tala muslimska föräldrar till rätta. De upplever sig hotade redan nu. Ge inga möjligheter till att bestämma vad obligatorisk skolundervisning ska innehålla.

  3. Hej Stentorp! Skolplikten är jätteviktig och ska ses som en rättighet. Men tvångslektioner kommer att leda till att friskolor kommer att dra till sig elever med annan kulturell bakgrund vilket får till följd att marginaliseringen bara ökar.

    Jag anser att sexualundervisningen nästan är mer viktig för flickor från familjer med en konservativ-muslimsk kultur. Men jag tror som sagt inte att tvång gör någon nytta.

    Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS