Vår (M)politik = 539 000 arbetslösa 2010

”Moderaterna är vår tids arbetarparti och vill ge fler människor större frihet och möjligheten att stå på egna ben. Vi vill att fler ska ha ett jobb. Därför vill vi sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite och som därför behöver det bäst. Och därför vill vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige.

Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och tycker att det är viktigt att säkra resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt. Vår jobbpolitik vilar på tre ben; det ska löna sig bättre att arbeta, fler ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige.”

Detta är hämtat från Moderaternas hemsida under rubriken Vår politik.

Facit: Arbetslösheten ökar för varje dag, kommuner och landsting måste höja skatten som slår mest mot de med lägst inkomst. Företagskonkurserna står som spön i backen.

Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010:

539 000 arbetslösa år 2010

539 000 personer eller 11,3 procent bedöms vara arbetslösa år 2010. Det är en ökning med 245 000 personer på två år. Under samma period faller sysselsättningen med 260 000 personer.

Ann-Sofie

Borgarna i Eskilstuna vill dra ner på ett lyckat demokratiarbete

Båda lokaltidningarna har uppmärksammat oss på att kommunens demokratiarbete gett ett ökat valdeltagande. Det lönar sig att finnas ute bland folk. Nya mötesplatser ökar intresset för samhällsfrågor.

I borgarnas förslag till budget för 2010 finns dock förslag på dra ner på demokratiarbetet. Tråkigt att borgarnas syn på detta är så negativ. Men de borde få sig en fundrare efter att ha läst detta.

Kan det vara så att de borgerliga partierna inte är vinnarna om valdeltagande ökar i våra stora bostadsområden?

Ann-Sofie

Nyfikenhetspedagogiken

”Vår undervisning, som vi kallar ” Nyfikenhetspedagogik ”, syftar till att eleverna ska nå målet att själva efterfråga kunskap”

Information från en skola som inte vill hålla på och flumma längre. Tänk om barnen inte är nyfikna på exempelvis matematik.

Ann-Sofie

Kampen om eleverna

Eskilstuna har sedan några år tillbaka en privatskola som heter Engelska skolan. Denna skola har undervisning för årskurs 6 till 9. Nu öppnar en ny Engelsk skola, British Junior som ska bedriva undervisning för sex-åringar till årskurs 5.

Nåväl men nu meddelar Engelska skolan att de vill utöka undervisningen med årskurserna 4 och 5.

Känns lite som om de båda Engeska skolorna tävlar med varandra. Ligger det en hund begraven här eller är jag bara konspiratorisk?

Ann-Sofie