Vår (M)politik = 539 000 arbetslösa 2010

”Moderaterna är vår tids arbetarparti och vill ge fler människor större frihet och möjligheten att stå på egna ben. Vi vill att fler ska ha ett jobb. Därför vill vi sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite och som därför behöver det bäst. Och därför vill vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige.

Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och tycker att det är viktigt att säkra resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt. Vår jobbpolitik vilar på tre ben; det ska löna sig bättre att arbeta, fler ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige.”

Detta är hämtat från Moderaternas hemsida under rubriken Vår politik.

Facit: Arbetslösheten ökar för varje dag, kommuner och landsting måste höja skatten som slår mest mot de med lägst inkomst. Företagskonkurserna står som spön i backen.

Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010:

539 000 arbetslösa år 2010

539 000 personer eller 11,3 procent bedöms vara arbetslösa år 2010. Det är en ökning med 245 000 personer på två år. Under samma period faller sysselsättningen med 260 000 personer.

Ann-Sofie

1 kommentar


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS