Sommarupplevelser 2009

DSCN2025DSCN2017DSCN1940DSCN1964DSCN1990Jag befinner mig på olika platser i Jämtland.

Ann-Sofie

Övergripande ansvar i glesbygd?

Vår regering släpper av ideologiska skäl apoteks- och tågmonopolet, i alla fall delvis. Och jag undrar bara vem som kommer att ta det övergripande ansvaret för de apotek och tågrutter som inte är lönsamma?

Vi är just nu i Hammarstrand ett litet samhälle i Ragunda kommun i Jämtland. Här finns just nu ett litet apotek och frågan är när det nu blir privatägt vilket knappast kommer att vara lönsamt, vem tar då ansvar och subventionerar detta apotek? Risken är stor att Hammarstrand på lite sikt kommer att bli utan sitt apotek.

Lika så med vissa järnvägssträckor?

Jag läser just idag att UVEN-trafiken kommer att kunna köras av någon privat aktör. UVEN som går från Uppsala till Norrköping är jätteviktig för arbetspendlarna men är knappast någon lönsam sträcka. I SJs stora trafiksystem kan olönsamma delar subventioneras av de lönsamma, men i den privata världen förekommer knappast något sådant så jag är ganska orolig och fundersam på hur detta ska sluta.

I värsta fall kommer både apotek och tågtrafik att krympa i de delar av landet som är glest befolkade. Undrar vad Centerpartiets kärnväljare som vurmar för att hela landet ska leva tycker om detta?

Ann-Sofie