Den ”säkra” svenska kärnkraften har problem

Först vill jag börja med att säga att själv har jag genom åren pendlat i tankarna vad gäller kärnkraft. Jag röstade NEJ i folkomröstningen 1980 men har genom åren ändrat ståndpunkt i frågan.

Att vi och övriga världen kan producera elkraft är oerhört viktigt och det får inte ske på ett sådant sätt att vi äventyrar vår fortsatta levnad på den här planeten. Att elda fosilabränslen som kol, olja och naturgas är utan tvivel icke hållbart. Det finns försök med att pumpa ner koldioxiden i marken men det är långt ifrån en fungerande lösning.

Vad återstår då? Vind, sol, vatten, biobränsle och kärnkraft. Vi har i Sverige länge trott att våra moderna kärnkraftverk världens säkraste och därför helt säkra. Maud Olofsson (C) vände till exempel hela sitt parti i frågan över en natt.

Men nu står rapporterna som spön i backen om att världens säkraste kärnkraftverk inte är så säkra. Ringhals är det senaste exemplet. Dagens Nyheter skriver ”I år har över 60 incidenter rapporterats från kärnkraftverket Ringhals”. Av de senaste händelserna var två av det allvarligaste slaget. Nu överväger Strålskyddsmyndigheten att sätta kärnkraftverket under särskild tillsyn.

Om Sverige har världens säkraste kärnkraftverk hur ser det då ut i övriga världen?

Kärnkraft är förvisso koldioxidneutral men inte på något sätt problemfri.

Bild 3

Ann-Sofie