Inga skattepengar till Energi & Miljö

I dag skriver Eskilstuna Kuriren om att Eskilstuna Energi & Miljö AB ska satsa 44 miljoer kronor på en sopsorteringsanläggning. Det stämmer och kommer att bli väldigt bra inte minst för vår miljö eftersom vi kommer att kunna öka biogasproduktionen.

Jag ser att en läsare tror att det kommer att satsas skattepengar på detta och därför vill jag bara informera om att Eskilstuna Energi & Miljö AB får inga skattepengar alls till investeringar eller annat. Där emot kommer soptaxan att höjas med 4 %.

Bild 4

EXPRESSEN är helt……..

EXPRESSEN är helt………………….

Fyll i lämpligt ord.

Bild 1

Obama är mänsklig!

Den där rumpan hade jag också kollat in, snygg helt enkelt. Jag vet att jag är väldigt ytlig nu men bilden är så ”lustig”.

Bild 2

Privat sjukvård behöver inte spara journaler

Att den alltmer privatiserade sjukvården inte behöver bevara sina ”kunders” journaler kanske inte låter så farligt.

Detta är ytterligare exempel på att att de allmäna- och de privata utförarna av olika samhällstjänster inte har samma krav på sig.

Det som vi gemensamt äger drar ofta det kortaste strået genom att vara dyrare genom alla lagkrav som ställs på offentlig sektor, vilket jag anser är bra. Men saker och ting får inte kosta för då kan inte den blå regeringen sänka skatterna.

Men vad gäller sjukjournalerna så finns det andra argument och det handlar om att forskningen försvåras. Dagens Nyheter har en läsvärd artikel i ämnet.

Regeringen har i sin privatiseringiver startat en utveckling som känns ogenomtänkt och visar på en fartblindhet som jag tycker känns farlig.

Ann-Sofie

SKANDAL!

Det är inte ofta jag tar till ordet SKANDAL med stora bokstäver, nu är det dock på sin plats.

Jag hörde på radio i morse att det första bolag som passar på och kör tåg nu i avregleringens tidevarv är Veolia. Veolia kör tåg på sträckan Malmö – Stockholm vilket inte är konstigt för det är väl en av få sträckor som det går att tjäna pengar på.

Nu visar det sig att Veolias tåg inte är tillgängliga för människor som är rullstolsburna. Det är alltså helt olika förutsättningar för Sj och Veolia.

Sj som vi alla äger måste ha dyra tåg och köra olönsamma sträckor för vårt land ser så ut. Alla bor inte i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Alla är inte unga och friska men det är denna grupp som kan passa på och åka billigare med Veolia.

Den statliga myndighet som gett Veolia tillstånd kommer inte ens att ställa tillgänglighetskrav på Veolia.

Var det inte den här regeringen som ville bryta ”utanförskapet”? I och med detta ökar det bara i stället.

Det är sorgligt att vår regering fattar ideologiska beslut om avregleringar som stänger människor ute.

Och dessutom säger regeringen att Sj ska vara lönsamt och så ”ger man bort” de sträckor som är lönsamma till privata företag som inte ens behöver ha fordon som alla kan åka i. Det finns också andra exempel på hur borgarna ser på människor med funktionsnedsättningar. Uteserveringar i Stockholm tillåts utestänga rullstolsburna. Stockholm världens mest tillgängliga stad?

SKANDAL!

Ann-Sofie

PS. Här finns mer att läsa i denna ämne DS.