”Viktiga personer” och strandskyddet

En debatt om strandskyddsdispenser på Gotland har varit aktuell hela dagen. Landshövdingen Marianne Samuelsson körde över tjänstemän och fattade ett myndighetsbeslut av, enligt mig, tvivelaktig karaktär.

Samuelsson ångrar inte beslutet men väl att någon av hennes anställda spelade in hennes argumentation !?

Det är mycket intressant att få höra Samuelssons bevekelsegrunder för det fattade beslutet. Viktiga personer ska enligt Samuelson kunna särbehandlas. Så är dock inte intensionerna i lagen.

Att någon är viktig för Gotland eller något annat ställe är inget bärande skäl. Hade det där emot handlat om att fastighetsägaren i fråga behöver byggnader för sin näringsverksamhet kan det gå att få dispens.

Men knappast för golfhål, tennisbanor eller lusthus.

Jag levde i tron att Miljöpartiet värnade särskilt mycket om strandskyddet men den synen verkar Marianne Samuelsson lagt  åt sidan nu när hon  gått och blivit landshövding.

Ann-Sofie

En hälsning till Oscar!

DSCN2258Jag är i full färd med att ta på mig min abaya och slöja.

Ann-Sofie

Låt könsmogna män själva bestämma om ”de vill bli hackade i kuken”

Magnus Betnér slår huvudet på spiken i frågan om manlig omskärelse.

I Dagens Nyheter redogör redaktör Wolodarski för sin syn på omskärelse. Och det är i mina ögon en unken syn. Wolodarski gömmer sig bakom argument som att risken för sexuellt överförbara sjukdomar reduceras, han skriver:

”Om något har alltså ingreppet en preventiv verkan, vilket få i Sverige tycks känna till. Det minskar inte bara risken för spridning av hiv utan för en rad smittsamma sjukdomar, som bland annat kan leda till livmoderhalscancer hos kvinnor. Att merparten av alla nyfödda amerikans­ka pojkar omskärs har delvis med detta att göra”.

Jag har inga siffror att ta fram och belägga detta men jag är tämligen säker på att merparten av alla omskärelser av små pojkar görs av religiösa skäl och inte pga att man vill minska risken för sexuellt överförbara sjukdomar.

Jag har inget emot att människor beslutar att omskära sin egen penis av vilket skäl det vara månde.

Här är någon annan som tycker till.

Ann-Sofie