”Viktiga personer” och strandskyddet

En debatt om strandskyddsdispenser på Gotland har varit aktuell hela dagen. Landshövdingen Marianne Samuelsson körde över tjänstemän och fattade ett myndighetsbeslut av, enligt mig, tvivelaktig karaktär.

Samuelsson ångrar inte beslutet men väl att någon av hennes anställda spelade in hennes argumentation !?

Det är mycket intressant att få höra Samuelssons bevekelsegrunder för det fattade beslutet. Viktiga personer ska enligt Samuelson kunna särbehandlas. Så är dock inte intensionerna i lagen.

Att någon är viktig för Gotland eller något annat ställe är inget bärande skäl. Hade det där emot handlat om att fastighetsägaren i fråga behöver byggnader för sin näringsverksamhet kan det gå att få dispens.

Men knappast för golfhål, tennisbanor eller lusthus.

Jag levde i tron att Miljöpartiet värnade särskilt mycket om strandskyddet men den synen verkar Marianne Samuelsson lagt  åt sidan nu när hon  gått och blivit landshövding.

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. […] skrivet med mina genusglasögon. Ann-Sofie Wågström är kommunal toppolitiker och ser hela förloppet ur sitt proffesionella perspektiv. Helt korrekt, […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS