Nu kanske även borgerliga ledarskribenter fattar att kommunpolitikernas rop på höjda statsbidrag inte bara är sosse-propaganda

I dagens upplaga av Dagens Nyheter skriver sju borgerliga kommunstyrelseordförande en debattartikel om kommunernas prekära ekonomiska läge i krisens Sverige.

Gruppen skriver:

Kort sagt: kommunerna förväntas leverera samma välfärd trots kraftigt försämrade skatteintäkter. Till detta kommer nya krav och förväntningar, exempelvis att kommunerna ska medfinansiera statliga infrastruktursatsningar”.

”Det är dags att finansministern vidgar perspektivet och tar ett politiskt ansvar utöver det rent kamerala. Alla realpolitiker inser att man inte kan frikoppla ekonomin från verksamheterna. Det måste även Anders Borg och regeringen förstå”.

Jag kunde inte uttrycka det bättre själv.

Ann-Sofie