Poliser i socialnämnd, icke önskvärt?

Ser i dagens upplaga av DN att tre poliser i Västerbottens län förbjuds att engagera sig politiskt. Det rubbar nämligen allmänhetens förtroende.

Oj, oj, oj vad är detta? Vilka signaler detta skickar ut.

Att poliser inte ska engagera sig i kriminella eller på annat vis odemokratiska organisationer är en sak. Men att förbjuda poliser att deltaga i samhällets demokratiska organ är för mig helt absurt även om det råkar vara i en socialnämnd. Socialnämnden kan inrätta ett utskott som hanterar personfrågor. Det har vi här i Eskilstuna, dessa frågor tas inte upp i hela stora nämnden.

Visst kan det hända att poliserna kan stöta på samma människor både i sin tjänsteutövning och som politiker men det kan hända fler grupper i samhället. Det finns regler för jäv och sekretess som reglerar detta.

Eller beror förbudet på synen att politker bara är en bunt halvkriminella maktmissbrukare som bara skor sig själva, som åsidosätter lagar och så vidare?

Ann-Sofie