Myndighet utan empati

Serveringstillstånd är för en resataurang som smöret på mackan. Blir detta tillstånd indraget så innebär det ganska ofta tack och god natt för etablisemanget.

Läser i dagens upplaga av Dagens Nyheter om krogar i Stockholmsområdet som har ”drabbats” av den elaka kommunens tillståndsmyndighet som enligt restaurang Hälsningborgs Sebastian Dennel saknar empati. ”I motiveringen till att Hälsingborg blev av med tillståndet står det att de ”undanhållit information rörande vilka personer som kontrollerar verksamheten”.

Det är en mycket viktig information och ingen bagatell i sammanhanget.

Jag har själv jobbat med dessa frågor här i Eskilstuna och det är aldrig någon brist på empati, av elakhet eller någon slump när ett serveringstillstånd dras in. Lagen som styr detta är mycket tydlig och lämnar sällan utrymme för svängrum.

Han man gjort bort sig och blivit påkommen då spelar ofta inte några undanflykter eller vädjanden någon roll. Myndigheten måste följa lagen annars har vi ett rättssamhälle på glid.

Detta innebär dock inte att jag anser att kommunen alltid har rätt. Givetvis kan och ska beslut överklagas om man anser sig felbehandlad det är också en del av ett fungerande rättssamhälle.

Alla kan göra fel det är mänskligt, och att ta ansvar för ett serveringstillstånd är ingen lek.

Ann-Sofie