Ledarskribent går från ord till handling

En av landets borgerliga ledarskribenter Maria Abrahamsson på Svenska Dagbladet sadlar om efter nästan tio år och kandiderar till riksdagen för moderaterna.

Det här ska bli kul!

Ann-Sofie

”Frikänn Anna Odell”

Ska Anna Odell frikännas? Det tycker inte jag. Lagen ska gälla lika för alla!

Det spelar ingen roll vad skälen är till att man med berått mod bryter mot landets lagar?

Ann-Sofie

”Sverige har ingen pressfrihet”

Israel, eller rättare sagt israeler är arga på Sverige på grund av att en journalist på AFTONBLADET, skrivit en artikel om att eventuell kidnappning, mord och organstöld som kan ha drabbat palestinier. Det som efterfrågades var så vitt jag förstod att man borde göra en granskning av detta.

Nu vill inte regeringen be om ursäkt utan hänvisar till den svenska yttrande- och tryckfriheten.

Detta får nu till följd att Israels förre ambassadör Zvi Mazel ilsknat till och skriver i Jerusalem Post att det inte finns någon pressfrihet i Sverige. Svenska Dagbladet skriver om saken här.

Vårt system med press- och yttrandefrihet ter sig kanske märkligt i länder med en annan syn på saker och ting. Ett uttalande som Zvi Mazel gör är extra intressant tycker jag:

”Omkring 80 procent av tidningarna där, speciellt de fyra nationella tidningarna i Stockholm och hundratals tidningar på landsorten, vilka sätter agendan i Sverige, är på något sätt förknippade med den socialdemokratiska rörelsen och fackföreningarna, vilka båda är anti-Israel. Det finns ett slags diktatur av socialdemokrater i pressen i Sverige.”

Det är onekligen en nyhet!

Ann-Sofie