LAS, inte problemet med ungdomsarbetslösheten

Statistiska Centralbyrån, SCB har konstaterat att 90% av ungdomsarbetslösheten inte beror på reglerna i Lagen om anställsningsskydd, LAS.

Det måst komma som en överarskning för många som genom åren talat sig varma för på arbetsgivarsidan och borgerligt håll för att slopa, eller i alla fall göra förändringar i LAS.Senast ut i den debatten är Centerpartiets ungdomsförbund.

Nu har ju Fredrik Reinfeltd och kompani insett att LAS inte är det STORA problem som de tidigare tyckt och därför gjort ett litet lappkast.

Det finns ett ”problem” med LAS och det är och har alltid varit den stora stridsfrågan, att arbetsgivarna måste förhandla med facket när det ska sägas upp folk. Arbetsgivara vill som Anna Anka styra och ställa med folk på eget bevåg.

Det är alltid ett problem med att bli arbetslös oavsett om man är ung eller gammal. Men jag är säker på att en 20:åring har det lättare och fler möjligheter att komma tillbaka i arbete än en 60:åring.

Ann-Sofie

2 kommentarer

  1. Förstår inte riktigt det sista stycket. Argumenterar du alltså för turordningsreglernas existens för att du anser att 20-åringar har lättare att hitta ett nytt jobb om de avskedas än vad 60-åringar har?

  2. Hej Simon!
    Sista stycket är mer ett konstaterande, en 20-åring har några fler möjligheter att ta sig ur arbetsläshet än en 60-åring.
    Men det finns ju så klart undantag, men de arbetslösa metallarna som jag känner till är i stort sett fast i arbetslöshet tills de går i pension.

    Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS