Regeringens politik skapar kulturfattigdom

Jag sitter och funderar på regeringens kulturpolitik och det enda jag kommer fram till är att den kommer att skapa en kulturfattigdom.

Vad menar jag med det då?

Jag ser i förlängningen att kultur av vilket slag det vara må för det första blir förunnat de som har pengar. Kulturen kommer dessutom att kommersialieras i och med borttagandet av ”kulturpensionen” det vill säga inkomstgarantin. Den ”smala” kulturen kommer att förtvina.

Åsa Linderborg skrivet i AFTONBLADET: ”Det är något djupt provokativt med målarkluddar som aldrig ger upp, trots att de inte kan försörja sig på sitt skapande.”

Maria Schottenius skriver i Dagens Nyheter:  ”Och ingen kan ha något emot att kultur genererar pengar. Problemet är bara att det finns nyskapande konst och kultur som aldrig kommer att göra det, där är den svaga länken. Den mer högljudda, populära kulturen kommer att klara sig, men vem tar ansvar för att svensk kultur inte hamnar i ett träsk av kommersiell populism när staten backar?”

Barbro Hedvall i Dagens Nyheter är också läsvärd:  ”Varför inte i stället starta från den måttligt goda nivå som den förra regeringen hade uppnått och höja den? Nu har man i stället utrett och utrett, småsparat och odlat gamla, grumliga fördomar om kulturmänniskor som parasiter.”

Icke godkänt regeringen!

Ann-Sofie