De sjunkande skolresultaten/ sossarnas flumskola

Jag sitter och läser ledaren i Eskilstuna Kuriren och samtidigt kör radion tidningskrönikan, dessa tar upp samma ämne nämligen de sjunkande skolresultaten.

Det har gjorts en analys om varför och E-K skriver bland annat: ”Men den kanske mest uppseendeväckande förändringen under de senaste 15 åren är minskningen av lärarledd undervisning. Inspirationen till det finns i läroplanen från 1994 där en bärande tanke är att eleven ska göra egna upptäckter för att nå en djupare förståelse av ämnet. Konsekvensen har blivit en mer tillbakadragen roll för läraren och en undervisning där eleverna får arbeta själva.”

Är inte Lpo 94 som läroplanen kallas som brukar skyllas för att vara roten till ”sossarnas flumskola”?

Lpo 94 togs dock fram under en borgerlig regeringsperiod med en moderat banérförare, Per Unckel, statsråd och chef för utbildningsdepartementet.

Ann-Sofie