Även arbetslösa har räkningar att betala

Att sjuka och arbetslösa också har räkningar i form av hyra, el, telefon med mera verkar vara total missat av de som ansvariga för de olika utbetalningarna från dessa båda försäkringssystem.

Den statliga Alfa-kassan har exempelvis väntetider på upp emot 17 veckor.

Hur tror de att människor ska fungera och må när de för utom allt annat måste gå och oroa sig för att inte ha pengar till mat för dagen, boendet och så vidare.

Detta är inte acceptabelt, skäms!

Ann-Sofie

”Wågström inte med”

En vän ringde idag och tipsade mig om att jag figurerade i en liten spalt på Eskilstuna Kurirens ledarsida appro på att jag skrivit en kommentar på min blogg.

Det hela rörde sig om en artikel av Peter Larsson som gick ut på att Eskilstuna Energi & Miljö AB tappat kunder. Artikeln var delvis missvisande så tillvida att man kunde tolka det som om bolaget tappat kunder av alla de slag vilket inte är fallet. Dessutom fanns det direkta felaktigheter i artikeln.

Jag funderade på om det var läge att bemöta detta men kände att det inte var läge för det. Jag är dock ingen Don Quijote, att slåss med väderkvarnar är inte min grej.

Sedan framställdet det på ledarplats som om bolagets VD körde sitt eget race vad gäller ägardirektiv och diskussioner om taxor med mera. Vilket också är felaktigt. Detta påpekade jag lite raljant här på bloggen vilket fick till följd den lilla kommentaren på ledarsidan som min vän ringde om.

I slutet av kommentaren påpekar ”någon” på ledarredaktionen att om jag hade något att säga i den här diskussionen om bolagets taxor, kundförluster och nivån på vinstutdelningen så borde jag göra det.

OK här kommer det, vad gäller bolagets taxor så ligger vi väldigt bra till även om vi klättrat på den så kallade Nils Holgersson-undersökningen. Det finns dock anledningar till detta. Stora investeringar och bränsleprishöjningar är några av skälen. EEMs elpris ligger dock under både SEVAB i Strängnäs och Mälarenergi i Västerås.

Att bolaget tappat elkunder är inte konstigt. När en monopolmarknad släpps ”fri” så är det naturligt att man tappa kunder. Och vi är trots detta inte nere på en så låg nivå att vi ser det som något jätteproblem, trots detta har styrelsen sedan en tid tillbaka gett direktiv om att hitta en ny modell för elhandeln.

EEM är på sikt en för liten aktör på den marknaden. Vi är nu i slutfasen av den processen och kommer inom kort att presentera den nya modellen. Det är dock inget som media kommer att få reda på för än det är klappat och klart.

För att sedan nämna något om ”vinstutdelningen” så anser jag att nivån är relativt hög men bedömningen är att bolaget klarar av den. Det är också ägarens bedömning och ägaren vill också bolagets bästa.

Det är främst elcertifikaten som ger vinsten och dessa produceras i den takt som vi producerar el. Elcertifikaten har vi  fram till år 2014.

Jag ser Eskilstuna Energi & Miljö AB som ett samhällsnyttigt bolag som ska leva på affärsmässig grund. Vi tillhandhåller nyttigheter som kommer i stort sett alla till del. Vi ligger långt under snittet i landet när det gäller taxor och bolaget bidar till hållbar utveckling och jag ser på sikt att företaget kommer att utvecklas till en mycket viktig aktör för Eskilstunas fortsatta utveckling när det gäller miljö- och energifrågor, kommunikationer i form av bredbandsteknik samt energitjänster av olika slag.

Till sist vill jag bara framföra att det hade ju varit trevligt om Eskilstuna Kuriren hört av sig till mig för en kommentar i samband med att man knåpade ihop artikeln. Nu fick visserligen Moderaternas Gunnar Dickfelt kommentera men man hade kunnat kosta på sig en kommentar från någon av oss i presidiet också.

Ann-Sofie