Det tog visst skruv på ledarredaktionen

Nu har jag visst triggat ledarredaktionen på Eskilstuna Kuriren när jag skrev att jag missat en liten kommentar i ena spalten.

Voronov skriver:

”Wågström läser inte vår ledarsida i papperstidningen, vilket hon gärna understryker.

Wågström upptäcker felaktigheter i en tidningsartikel om ett företag där hon är styrelseordförande, men väljer att inte framföra det till tidningen eftersom ”att slåss med väderkvarnar är inte min grej”.”

För det första kan jag upplysa redaktören om att jag läser hela papperstidningen varje dag, särskilt huvudledaren. Jag hade dock råkat missa den lilla kommentaren ute i kanten trots att mitt namn fanns med i rubriken. Jag läser även Folkets ledarsida samt både DNs och SvDs. Jag anser nämligen att det ingår i mitt jobb att läsa vad de stora tidningarna och lokalpressen skriver på ledarplats.

För det andra så är min erfarenhet av Eskilstuna Kurirens sätt att behandla styrelseledamöters försök att få in rättelser under all kritik. Där av ”att slåss mot väderkvarnar. Det uppstår tekniska fel och annat mystiskt, ledarredaktionen har alltså själv bäddat för detta.

Vidare skriver han:

”Wågström pratar runt om vinstutdelning och taxor men förhåller sig inte till den målkonflikt som vd Adam Brännström definierade mycket tydligt: Dagens höga vinstutdelning går inte ihop med målet om låga taxor. Det framgår inte om Wågström delar den uppfattningen eller om hon har en annan åsikt här.”

Jag håller med om att det kan bli en målkonflikt och det är en balansgång att både hålla låga taxor och samtidigt göra stora investeringar. Därför har fullmäktige släppt på kravet att EEM ska ligga bland de 10 billigaste i landet. För det är faktiskt ägaren, fullmäktige, som bestämmer vilka investeringar som bolaget ska göra. Eskilstuna växer och då behöver ny infrastruktur byggas.

Frågan borde i första hand ställas till ägaren, det är ägaren som bestämmer över bolaget och som sätter upp regler och ramar för verksamheten.

Kommande år ser vi dock att vi har kommit så långt att vi inte behöver höja flera av taxorna förutom i två fall. Det är värmetaxan och avfalls-taxan (inte VA-taxan) och dessa höjningar beror på en stor investering på Lilla Nyby samt att bränslepriset stigit.

Vi jobbar också fokuserat på att göra effektiviseringar och annat för att hålla kostnaderna nere. Bland annat kan jag lyfta fram att styrelsen har dragit ner på resandet vilket i och för sig kan vara negativet på sikt.

Ann-Sofie