Att bryta mot lagen som affärsidé

I onsdags gick jag till ett sammanträde på Söder i Stockholm och plötsligt dyker ett cykelbud upp mitt på Hornsgatan. Han tvekar inte trots att han har rött utan tar sats och kör tvärs över korsningen på ett helt livsfarligt sätt.

”Vi använder våra cykelbud maximalt” Säger ASA Transporter på sin webbsida. – Ja det såg jag nog.

Jag har givetvis sett cykelbud tidigare men nu blev det så tydligt att de företagen har som affärsidé att bryta mot våra trafikregler och lagar. Undrar hur deras skyddsombud tänker?

Skulle olyckan vara framme så är jag inte så säker på att cykelhjälmen som han i alla fall hade på sig skulle göra särskilt mycket nytta.

Fördelarna är flera, inga avgaser, så vida budet i fråga inte lider av svårartad flatulens, och det går snabbt men att kasta sig ut mot röttljus i en hårt trafikerad korsning är inte OK.

Ann-Sofie