Var finns arbetsgivarna?

Var finns arbetsgivare som vill och kan anställa alla som nu går från sjukskrivning till arbete?

Det är svårt nog att få jobb i dessa tider om man är  en frisk -ungdom, -äldre eller -invandrare till exempel.

Så jag undrar nu var arbetsgivarna finns som kan tänka sig att anställa människor med långt framskriden cancer, MS, reumatiska sjukdomar, KOL, hjärnskador, svåra psykiska sjukdomar eller missbrukssjukdomar?

Ann-Sofie