Rekord i butiksrån

Nu har det satts nytt rekord i butiksrån kan vi läsa i E-K bland annat.

Det är uppenbarligen dags att alla övergår till kortbetalning snarast.

Ann-Sofie

Kan avregleringen ge fler tågavgångar på olönsamma sträckor?

Eskilstuna Kuriren skriver i dag om att det kan bli färre tågavgångar när nuvarande avtal går ut årsskiftet 2011 eftersom det inte är lönsamt. Tidningen skrivet vidare ”om inte någon annan operatör tagit över tågsträckan efter avregleringen nästa höst”.

Jaha, så man tror på fullt allvar att någon privat aktör ska trafikera olönsamma sträckor eller hur tänker de?

Stora SJ kan ju använda vinsten som blir på vissa sträckor och subventionera mindre lönsamma delar av järnvägsnätet men…

Om jag var en privat tågaktör då skulle i jag nog satsa på en lönsam sträcka såvida jag inte kan trafikera halva järnvägsnätet och på så sätt göra en omfördelning men det ligger inte i det privata intressets natur att göra så.

Ann-Sofie