Var socialdemokraterna passiva?

Man får nästan uppfattningen av dagens sjukförsäkringsdebatt att socialdemokraterna förhöll sig passiva i frågan under sin regeringstid. Men så är icke fallet.

Jag läste en kommentar om detta på makens blogg som triggade igång mig i denna fråga.

Jag var själv med och drog igång en myndighetsövergripande verksamhet här i länet som idag kallas Samverkansförbundet RAR. RAR står för Rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser. Detta förbund består av kommunerna, landstinget. arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Samverkan mellan olika aktörer och myndigheter inom rehabiliteringsområdet har pågått under många år i Sörmland. På lokalnivå har samverkan skett mellan kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling i lokala samverkansgrupper.

Här kan du ta del av den lagstiftning som ligger till grund för denna möjlighet till samarbete över myndighetsgränserna.

Ann-Sofie

3 kommentarer

 1. Ni kanske inte var passiva utan dåliga på att kommunicera…

  Tror ju heller inte att RAR är lösningen på de stora samhällsproblemen
  med massarbetslöhet osv.

 2. Hej Patrik! Det var väl ingen som trott att RAR var någon slutgiltig lösning på arbetslösheten. Det är ett sätt att försöka lösa problemet för de som står allra längst bort från arbetsmarknaden.

  I övrigt behövs vuxenutbildning av alla de slag samt satsningar på universitet och högskolor och lärlingsutbildningar men också ekonomiska system som inte tvingar folk till socialhjälp i onödan.

  Ann-Sofie

 3. Självklart var allting perfekt under den Socialdemokratiska regimen….. vad får medborgare att tro nå annat?

  http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.13341670#lasKommentarer


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS