Moderaterna och vargdebatten

Det blåser kalla vargavindar inom det moderata samlingspartiet just nu. Mufaren Niklas Wykman gick tidigt ut i vargdebatten och tog avstånd från vargjakten.

Wykman skriver: ”Regeringens rovdjurspolitik är inte baserad på vad som är bra för den biologiska mångfalden och den saknar stöd i folkopinionen. Men lika illa är att den saknar förankring i de idéer vi säger oss företräda. Konservatismen råder oss att värna natur och miljö och liberalismen säger oss att vara rationella och förnuftiga. Ett kraftigt angrepp på en hotad djurstam gör inget av detta.”

Detta fick fyra moderata riksdagsledamöter att gå i taket och totalsågar Wykman, de skriver bland annat: ”Med den nya rovdjurspolitiken har alliansregeringen lagt en grund för en väl avvägd rovdjursförvaltning som ger människor en ökad delaktighet i beslut som påverkar deras vardag. Genom medinflytande i rovdjursfrågorna kan förtroendet för rovdjursfrågan återupprättas. Vi kommer att fortsätta försvara vargjakt oavsett om det är det är MUF:s Niklas Wykman eller vänsteroppositionen som vill avskaffa den.”

Ulf Berg, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé och Christian Holm är uppenbarligen rädda för att Wykmans utspel ska skada partiet. Det är väl ingen slump att de fyra hör hemma i Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Värmlands län.

De fyra moderaterna skriver: ”Vi menar att för att uppnå en livskraftig vargstam så måste den också förvaltas genom jakt.”

Från regeringshåll talas det om att vargstammen inte mår bra på grund av inavel. Det finns ett riksdagsbeslut om förstärkning av vargstammen i Sverige. Fram till 2014 ska den svenska vargstammen förstärkas med maximalt 20 djur. Syftet är att bryta inavel. Men frågan jag ställer mig är, blir vargstammen friskare och mindre inavlad av att man urskillningslöst skjuter av 27 vargar?

Och är det verkligen en livskraftig vargstam som vargjägarna vurmar för, knappast!

Så här skriver de fyra (M) riksdagsledamöterna om saken: ”vi som lever i områden där vargen kraftigt har påverkat människors liv har en annan åsikt. Det är inte bara jägare som fått sina hundar uppätna av vargar, många andra tamdjur har fått sätta livet till med exempelvis stora nackdelar för fäbodbruket.”

Hur ska de ha det, en livskraftig vargstam eller inga vargar alls?

Snacka om att tala med kluven tunga.

Ann-Sofie