Välkomna till Café K

ABF bjuder in alla Eskilstunas och Strängnäs med flera kommuners kvinnor till det nyöppnade kvinnocafét i ABF-huset på Fristadstorget.

Den 27 januari klockan 18.00 – 20.00 går under rubriken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” eller Därför måste vi hålla ihop.

Den 24 februari klockan 18.00 – 20.00 diskuteras flyktingmottagande ur ett kvinnoperspektiv.

Den 24 mars klockan 18.00 – 20.00 är temat jämställdhet och ekonomi, hur hänger det ihop?

Den 28 april klockan 18.00 – 20-00 är det kvinnor på scen.

För mer information ring 016 16 67 00 eller 073 684 34 46

Väl mött!

Ann-Sofie

Konkurrens om älgköttet eller…

Nu har man obduserat hälften av de skjutna vargarna och det är friska djur med mat i magen. Maten består till största del av älgkött.

Se där älgkött som är så gott, kan man ana en konkurrenssituation här?

Alliansfritt Sverige skriver: ”När det nu visar sig att inga skjutna vargar visar tecken på inavelskador, vare sig missbildningar eller ens sjukdomar, vore det onekligen intressant att fullständigt utreda anledningen till regeringens utlysande av jakten på varg.

– Om den var grundad på vetenskap – hur försåg sig regeringen med felaktig information?
– Om den fann sin grund i annat, vad kan ha varit regeringens mål förutom att glädja en jägarlobby?

– Om så är fallet: Kan tillmötesgåendet av en väljargrupp väga upp mot målen för biologisk mångfald?”
Ann-Sofie