Högerspöket Hägglund har talat

Göran Hägglund (KD) sa i partiledardebatten i Riksdagen nyss att människor får mer makt när apoteken ägs av privata företag.

Han är för dråplig Hägglund.

Det statliga Apoteket AB ägs väl av oss Svenska folket, eller…

De privata apoteken ägs av bolag exempelvis registrerade på skatteparadiset Jersy.

I vilket av dessa exempel har folket mest makt Hägglund?

Ann-Sofie