Det var då det

Maud Olofsson tyckte för en tid sedan att saab-arbetarna skulle bygga vindsnurror i stället.

”Upp flyga orden tanken stilla står, ord utan tanke himlen aldrig når.” Shakespeare.

Extra, extra read all about it!

Fet rubrik i Eskilstuna Kurirens webbupplaga:

Att stjäla tandkräm är oförsvarligt men är inte rubriken något överdriven?

Jämför med denna, som är ett betydligt allvarligare brott.

Ann-Sofie