Extra, extra read all about it!

Fet rubrik i Eskilstuna Kurirens webbupplaga:

Att stjäla tandkräm är oförsvarligt men är inte rubriken något överdriven?

Jämför med denna, som är ett betydligt allvarligare brott.

Ann-Sofie