Friskolor gör inga vinster

Friskolor gör inga vinster skriver två representanter för (KD) i dagens upplaga av Eskilstuna Kuriren.

Nähä!

2006 var vinsten för de sex största friskoleföretagen ca 150 miljoner kronor. Under 2007 delades det ut drygt 80 miljoner kronor till privata företag som bedriver skolverksamhet.

SVTs gjorde en undersökning som visar att. ”Många friskolor går med vinst och var tredje bolag som driver friskola i Sverige valde förra året att ge utdelning på bolagets aktier”.

”Borgerliga väljare är mer positiva till att vinst tas ut ur friskoleverksamhet än väljare till vänster. Dock är en majoritet av Kristdemokraternas väljare mot vinstutdelning, närmare bestämt 52 procent”: SVT

Anders Hjulström och Catharina de Geer (KD) skolpolitiker  i Strängnäs är dock av en annan uppfattning: ”Om det blir några vinster måste dessa investeras i nya läromedel mm. Någon utdelning till eventuella aktieägare är knappast möjlig och förekommer normalt inte.”

Ann-Sofie

PS. Lite fördjupning finns här DS.

3 kommentarer

  1. Nej, och så lever KD inte i samma värld som vi övriga. Vilket de bevisar gång, på gång på gång…

  2. […] i Strängnäs sprider texter i Moseböckernas anda, det vill säga ”sanningar” som avviker starkt från fakta. Är det inte sånt som kallas fundamentalism ? Kanske har vi en hård kärna i […]

  3. Det räcker inte med bara fakta. Man måste också försöka förstå vad som ligger bakom. John Bauers intäkter för 10.000 elever under 2006-07 uppges till 1,8 mdr, vilket indikerar en elevpeng (bidrag från kommunerna) om c:a 90.000 kr per år. Verksamheten har kostat nästan 1,7 mdr. Den uppseendeväckande stora vinsten på 120 mkr för två år och 60 mkr för ett år är dock hela koncernens. Omräknat till vinst per elev blir det 6.000 kr. För en mera normal friskola med t ex 200 elever skulle resultatet bli 1,2 mkr, vilken summa torde behövas för årliga investeringar.
    Om våra kommunala gymnasier ”går på knäna” är det ju osannolikt att ett fristående gymnasium kan göra stora vinster för samma skolpeng! Då måste de vara väldigt duktiga, när de dessutom oftast når ett bättre studieresultat än motsvarande kommunala skolor?
    Skyll inte KD för detta inlägg! Det är inte heller fråga om vad KD anser, utan om friskolorna kan göra stora vinster. Synpunkterna kommer från två fritidspolitiker som i detta fall råkar representera KD i Strängnäs. Vi har egna erfarenheter- en som VD och en som rektor för ett av landets bästa gymnasier.
    Anders Hjulström


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS