Vad vet Maud Olofsson?

Nu ska statligt ägda Vattenfall satsa på en utökning av fosilabränslen med 72% skriver Dagens Industri. Samtidigt som bolaget ska dra ner på investeringarna i vindkraft.

Maud Olofsso (C) sa till sina partivänner när borgarna kommit övens i energifrågan att hon gick med på detta för barnen och för barnbarnens skull. Det innebar bland annat enl Olofsson att det skulle bli en satsning på förnyelsebar energi typ vindkraft.

Nu planerar Vattenfall att halvera investeringarna i vindkraft i sin nya femårsplan.

Känner Maud Olofsson (C) till detta?

Bilden är lånad från tidskriften Fokus:

Ann-Sofie