Att säga ett och göra något annat

Att säga ett och göra något annat präglar allt mer regeringens sätt att föra politik. Tror de att folk går på detta?

Den senaste i raden av luriga uttalanden står arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för. Ministern sa vid årsskiftet att de som gick över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen skulle få en högre ersättning, blev det så?

Av de 11 500 som gick över har 73% fått en lägre ersättning enligt Dagens Nyheter. Men Sven Otto Littorin säger att detta inte kan stämma och man inte kan dra några slutsatser efter en månad. Han har visserligen inte sett Försäkringskassans siffror men hans bedömning är klar att går man från F-kassan till AF så ska man få en högre ersättning.

Ok visa det då!

Ann-Sofie

PS. Det är i alla fall en framgång att han visar sig och tar debatten, citatet är hämtat från Alliansfritt Sverige DS.

1 kommentar

  1. Nej folk går inte på detta.

    Varför tror du vi börjar se tecken på uppror i form av bränder och stenar??

    Kallas missnöjesyttringar.

    Men nejdå då anställer man fler polsier bygger fler fängelser och börjar dopa folket med flour.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS