Troll och andra anonyma kommentatorer

Det händer att så kallade troll och/eller anonyma personer kommenterar saker som jag skriver på min blogg. Av någon anledningar har folk som heter ”Sven Svensson” alltid en hotmail-adress.

Det som dessa människor har gemensamt är att de kastar ur sig ”fakta” som sällan stämmer med verkligheten.

Jag kanske är ovanligt självkritisk men jag skulle aldrig påstå saker som jag vet inte är med sanningen överensstämmande. Har man, vilket är uppenbart, tillgång till internet så kan man ta reda på vad som gäller innan man vräker ur sig saker och ting.

Jag har ingen respekt för dessa ”besserwissrar” som tror sig veta ett och annat.

Ann-Sofie

Kommunala bolag granskas

Kommunala bolag granskas löpande av revisorer, media, politiker och allmänhet. Det finns uppfattningar om att kommunala bolag döljer saker, inte följer kommunallagen eller på annat sätt gömmer sig bakom bolagsformen. Kommunala bolag eller förvaltningar lyder under samma lagar om offentlighet detta gäller även meddelarfriheten.

Hur en kommun väljer att organisera sina verksamheter spelar alltså ingen roll, det är samma lagar som gäller.

Jag fick till exempel en kommentar på en av mina tidigare bloggar om att jag borde ligga lågt eftersom jag sitter i styrelser för flera kommunala bolag som bryter mot kommunallagen.

Jag har bett personen som skrev kommentaren att precisera vilken paragraf i kommunallagen som vi bryter emot. För det är ju märkligt om det vore så att vi skulle komma undan med detta.

De kommunala bolagen har full insyn på samma sätt som andra delar av den kommunala verksamheten nämligen.

Hade bolagen brutit mot kommunallagen eller andra lagar är jag helt säker på att det kommit fram.Våra revisorer på Öhrlings PricewaterhouseCooper hade helt säkert påtalat detta.

Det ska bli intressant att se vilken/vilka paragrafer ”Johannes Karlsson” syftar på: