Svar till Johannes Karlsson

Johannes Karlsson är upprörd över hur överskotten från Eskilstuna Energi & Miljö hanteras av styrelsen, han skriver:

”Idag kunde man läsa i Kuriren att EEM oförtrutet fortsätter att bryta mot kommunallagen genom att ”dela ut” pengar i form av koncernbidrag. Skäms ni inte över att göra detta år efter år? Har ni ingen som helst moral i styrelsen? Hoppas det blir många år bakom galler för era ekonomiska brott. Om jag förskingrat så stora belopp ur min verksamhet hade det blivit många år bakom lås och bom samt näringsförbud. När kommuner gör samma sak är det ingen som bryr sig. Moralen bland politikerna är på botten nivå och så undrar dom varför ingen vill ha deras semlor… F* f*n säger jag bara!”

För det första så är det inte styrelsen i EEM som bestämmer över hur utdelningar och koncernbidrag hanteras, det är kommunfullmäktige det vill säga bolagets ägare som bestämmer detta.

Kommunfullmäktige bestämmer dessutom vad bolaget ska göra. Styrelsen för EEM driver företaget tillsammans med VD och anställda enligt dessa ägardirektiv.

Det är ju väldigt märkligt att om vi är såna stora bovar som du tycker att vi är att vi fått hållas med dessa ”olagligheter år efter år.

Jag kan passa på och skicka en hälsning till ledarredaktionen på Eskilstuna Kuriren att det faktiskt är elcertifikaten som till den absolut största delen bidrar till bolagets vinst, även om det ”argumentet är obegripligt” för redaktören. Ledare ligger inte ute på webbwn än så jag får vänta med att länka.

Ann-Sofie

PS. 

Elcertifikat tilldelas de elproducenter som producerar el från elcertifikatberättigade elproduktionsanläggningar baserat på förnyelsebara energikällor såsom vindkraft, solenergi, vissa biobränslen samt viss vattenkraft. Elcertifikatsystemet ger elproducenter en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnybar elproduktion. DS.

5 kommentarer

 1. Det är ett fascinerande, oroväckande och skrämmande blogginlägg som Ann Sofie Wågström producerar.

  Tydligen är det legitimt att bryta mot lagen om detta sker på uppdrag av kommunstyrelsen. Någon egen känsla för ansvar verkar inte finnas varken hos henne eller styrelsen för EEM.
  Anger ägardirektivet att styrelsen ska bryta mot lagen då gör Ann Sofie och styrelsen det utan att tveka en sekund.
  Detta ger ju oändliga möjligheter för de kriminella organisationer som etablerat sig i Eskilstuna under de senaste åren. Lagbrott är ju numera legitimt om det sker på uppdrag från någon annan! Hittar man bara någon som är villig att ta ansvaret kan man tydligen komma undan med vad som helst. I fallet med EEM är det i och för sig inte så lätt att hitta någon som vill ta ansvaret i något led. Det är signifikativt för offentlig verksamhet, ingen har någonsin klivit fram och tagit ansvar för sina felaktiga eller kriminella handlingar.

  Lagen är glasklar när det gäller kommunala bolag, de ska vara självbärande och får inte producera ett överskott som kan användas för att snedvrida konkurrens i andra branscher.
  Detta gör EEM och Eskilstuna Kommun systematiskt år efter år. Om en entreprenör skulle undanhålla skatter i samma utsträckning som EEM och Eskilstuna Kommun tar ut för höga avgifter och med samma systematik skulle denne nog aldrig släppas ut ur fängelse igen.

  Den uppmärksamme konstaterar att Ann Sofie i sitt blogginlägg sätter nivån på sin egen moral, eller snarare avsaknaden av moral. Hon undviker att diskutera det som mina kommentarer egentligen handlar om, nämligen lagbrottet. Här har hon ingen offentlig åsikt. Minns detta när det är dags för val i höst, vill du lägga din röst på någon som tycker att lagbrott är ok?

 2. Du kör hårt Johannes Karlsson, jag duckar inte för frågan om att vi skulle begå något lagbrott. Jag och övriga i kommunen eller kommunens interna och externa revision anser att denna utdelning är förenlig med kommunallagen.

  Givetvis skulle inte EEMs styrelse i berått mod bryta mot landets lagar om nu fullmäktige skulle få för sig att ge oss något uppdrag som bryter mot någon lag.

  Eftersom du nu är så säker på att vi bryter mot kommunallagen så tycker jag att du ska gå vidare med dina anklagelser och polisanmäla kommunen. På så vis får vi en oberoende granskning av saken.

  /Ann-Sofie

 3. Hahahahaha det var ett komiskt inlägg Ann Sofie! Anmäla kommunen, vilket slöseri med tid och skattemedel!
  Chansen att ni skulle bli fällda och att någon skulle få ta ansvar för en fällande dom är obefintlig, det är därför politikerföraktet är så stort som det är i Sverige!
  Vi är knappast lika inför lagen vi som bor i detta land.

  Jag är tvärsäker på att ni bryter mot kommunallagen, det är ju alldeles uppenbart! Du får gärna hänvisa eller länka till de paragrafer i kommunallagen som du anser talar till er fördel.
  Du kan väl även svara på vad du anser om de paragrafer jag hänvisar till?

  För övriga läsare framgår det med all önskvärd tydlighet att Ann Sofie gör sitt bästa för att smita från sakfrågan, det beror på att hon har en politikers moral.

 4. Om tjänstemannaansvaret funnits kvar så undrar jag om du fortfarande skulle skrivit det du skrivit, så självsäkert.
  Huruvida det faktisk är olagligt eller inte går ju inte bedömma för ens en jurkand.
  Lagen är iof tydlig, att certifikaten skulle exluderas verksamheten är det inte.
  Informationen och de ekonomiska teknaliteterna är där till för snåriga, så man kan ju undra hur du har råd att vara så säker åt andra hållet.

  DET är det riktigt intressanta.

 5. Hej igen!
  Jag håller med om att det finns delar inom de kommunala bolagen som ej får ge någon större utdelning, det är monopolverksamheter som tillexempel VA-verksamhet, men fram för allt gäller det kommunala bostadsbolag.

  De delar som gör vinst inom EEM är fram för allt elproduktion. Elhandel är ett annat område som får ge vinst.

  EEM är en blandning av monopolverksamheter och rent affärsmässiga delar. Vi kontrolleras av Energimyndigheten och Energimarknadsinspektonen. Men de kan kanske inte heller lagen, eller våra jurister eller revisorer.

  Min uppfattning nu är att den här diskussionen bara kommer att gå rundgång så jag sätter sträck i debatten här.

  Hälsningar
  Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS