Dagens citat!

Dagens citat är hämtat från tidningen Dagens Industri:

”Myndigheter ska ta emot 65.000 praktikanter för att frisera arbetslöshetssiffrorna inför valet i höst.” Dagens Industri

Skatteverket förväntas ta emot 6000 praktikanter, skatteverkets personaldirektör trodde inte sina ögon.

Nu börjar vi se panikåtgärderna.

Ann-Sofie

Cykelhjälm en billig livförsäkring

NTF Sörmland jobbar för ökad användning av cykelhjälm. Det är inte bara för barn, även vi vuxna har mycket att vinna på att använda hjälm. Få vet hur vanligt det är med singelolyckor där cykel har framförts.

Blir vi vuxna bättre på att ta på oss hjälmen så kommer  acceptansen bland barn och unga att öka.

Tidningen FOLKET har ett reportage om vår kampanj: