Dagens citat!

Dagens citat ståtar Linda Skugge med:

”Jag anställer också 90-talister för att de INTE hunnit skaffa barn än. För vad är bäst: att alla har en massa barn som kräver extremt mycket tid eller att bara en har det (dvs jag)?”

Så kan bara en egotrippad arbetsgivare tänka. Vad händer om någon av hennes anställa skulle ha den dåliga smaken att bli gravid?

Ann-Sofie

Maud Olofsson (C) vill straffa de svaga

Maud Olofsson gör ett utspel i skolfrågan och visar på ett tydligt sätt att hon och eventuellt Centerpartiet vill straffa de ”svaga” skolorna.

Johannes Åman på Dagens Nyheter uppmärksammar detta i ett inlägg. Åman jämför Olofssons utspel med USAs förre presidents skolpolitik. ”Grundtanken var att alla delstater skulle genomföra test av elevernas kunskaper i läsning och matematik. Skolorna skulle sätta upp mål och om dessa under flera år i rad inte uppnåddes så skulle de straffas.”

Följden av detta bli att skolor i områden men sociala problem kommer att få svårt att nå upp till resultaten och därför straffs. Det är väl inte straff dessa skolors elever behöver utan mer av stödinsatser.

Jag skrev ”eventuellt Centerpartiet” för man vet ju inte med fru Olofsson, hon kör ju gärna sina egna lopp.

Detta är väl i och för sig väntat, den nuvarande blå regeringen gör sitt bästa för att straffa de svaga i samhället.

Ann-Sofie

Dagens citat!

Nu bryter jag vanan och hämtar Dagens citat från tidskriften Dagens Arena:

”Persson (Göran) kallar i intervjun i Sydsvenskan försämringarna av a-kassan för en ”praktmiss” av regeringen. Men han verkar ha glömt att kassorna plundrades på en miljard för att Borg skulle kunna sjösätta det första jobbskatteavdraget. Vilket betyder att varje försök att återställa a-kassan måste rymma någon form av skattehöjning, även om det inte blir populärt.” Björn Elmbrant
Ledarskribent på Dagens Arena och frilansskribent/författare

Ann-Sofie

Dagens citat

Åter igen är det Badlands Hyena som står för ”Dagens citat”.

”Den kristna sekten Plymouthbröderna är arbetsgivare och säger nej till de svenska traditionerna fackföreningar och kollektivavtal. Plymouthbröderna ”äter och dricker aldrig med utomstående, bryter inte bröd med otrogna som det heter” skriver DN. Den extrema sekten pumpar in miljoner i Allians för Sverige”.  Gabriella Fisting

Ingen kom på vår presskonferens

Idag hade Eskilstuna Energi & Miljö AB styrelsemöte. Vi tog beslut om bokslutet för 2009 och bjöd därför in media till en presskonferens. Ingen kom vilket jag anser är lite märkligt.

EEM är kommunens största bolag med verksamheter som på ett eller annat sätt alla i Eskilstuna kommer i kontakt med dagligen. Det bedömer tydligen media som ointressant.

Och vi som dessutom kunde bjuda på semlor.

Ann-Sofie

Troll och andra anonyma kommentatorer

Det händer att så kallade troll och/eller anonyma personer kommenterar saker som jag skriver på min blogg. Av någon anledningar har folk som heter ”Sven Svensson” alltid en hotmail-adress.

Det som dessa människor har gemensamt är att de kastar ur sig ”fakta” som sällan stämmer med verkligheten.

Jag kanske är ovanligt självkritisk men jag skulle aldrig påstå saker som jag vet inte är med sanningen överensstämmande. Har man, vilket är uppenbart, tillgång till internet så kan man ta reda på vad som gäller innan man vräker ur sig saker och ting.

Jag har ingen respekt för dessa ”besserwissrar” som tror sig veta ett och annat.

Ann-Sofie

Kommunala bolag granskas

Kommunala bolag granskas löpande av revisorer, media, politiker och allmänhet. Det finns uppfattningar om att kommunala bolag döljer saker, inte följer kommunallagen eller på annat sätt gömmer sig bakom bolagsformen. Kommunala bolag eller förvaltningar lyder under samma lagar om offentlighet detta gäller även meddelarfriheten.

Hur en kommun väljer att organisera sina verksamheter spelar alltså ingen roll, det är samma lagar som gäller.

Jag fick till exempel en kommentar på en av mina tidigare bloggar om att jag borde ligga lågt eftersom jag sitter i styrelser för flera kommunala bolag som bryter mot kommunallagen.

Jag har bett personen som skrev kommentaren att precisera vilken paragraf i kommunallagen som vi bryter emot. För det är ju märkligt om det vore så att vi skulle komma undan med detta.

De kommunala bolagen har full insyn på samma sätt som andra delar av den kommunala verksamheten nämligen.

Hade bolagen brutit mot kommunallagen eller andra lagar är jag helt säker på att det kommit fram.Våra revisorer på Öhrlings PricewaterhouseCooper hade helt säkert påtalat detta.

Det ska bli intressant att se vilken/vilka paragrafer ”Johannes Karlsson” syftar på:

Facebookrealism

Ibland faller det sig lite komiskt:

Tak klarar inte av snön

Nu rasar tak ihop lite här och där. Det skulle vara intressant att veta om dessa hus är bygga före eller efter att man gjorde förändringarna i PBL, Plan- och bygglagen. Förändringar som innebar att man la ansvaret för byggnadens hållfasthet med mera på byggherren.

Innan förändringen låg ansvaret på kommunernas byggnadsinspektörer. De åkte ut och gjorde ett antal besiktningar under byggtiden.

Vi får väl hoppas att byggherrarna inte låtit snålheten bedra visheten och av ekonomiska skäl chansat och inte följt kontrollplanen som myndigheten godkänt.

Ann-Sofie

Dagens citat

Dagens citat är hämtat från min favvo Badlands Hyena:

”Pengar är inte det som driver Moderaterna. Det är humanism. Det är därför vi applåderar i plenisalen eller gör vågen när sjukförsäkringsreformen debatteras. För att vi vet att vi hjälper de sjuka.” Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Ann-Sofie