Sjuka dubbelbestraffas av regeringen

Långtidssjuka som fasas ut från sjukförsäkringssystemet blir dubbelbestraffade av regering. Inte nog med att dessa människor kastas ut från Försäkringskassan de förlorar dessutom sitt bostadstillägg.

Ansvarig minister Husmark Pehrsson säger frankt, det är bara att söka socialbidrag. Och så var hon av med det problemet.

Icke godkänt!

Ann-Sofie

IG Björklund (FP)

Folkpartisten, partiordförande Jan Björklund med ansvar för skolfrågor har genom sitt departement lämnat in ett förslag på ny skollag, det gick inget vidare.

Lagrådet dömer ut förslaget: ”Lagrådet anser generellt att det finns ”ett anmärkningsvärt stort antal brister” i hur lagparagraferna är formulerade i författningskommentarerna och i lagtexten. Det förekommer också hänvisningar i lagtexten till andra lagrum, där hänvisningarna är felaktiga”. Skriver Staffan Thulin på Riksdag & Departement

Hafsigt och slarvigt, Jan Björklund (FP) som har sån förkärlek för skriftliga omdömen och betyg får Icke godkänt av mig.
Ann-Sofie

Foto: Lasse Allard